Otwarto dla ruchu obwodnicę Ropczyc w ciągu drogi krajowej nr 4 oraz północną obwodnicę Lublińca w ciągu drogi krajowej 46.
Do tej pory krajowa „czwórka" przechodziła przez centrum miasta Ropczyce. Teraz obwodnica przejmie ruch tranzytowy na kierunku wschód-zachód. Wydanie decyzji zezwalającej na użytkowanie obwodnicy nie oznacza zakończenia wszystkich prac. Wykonawca musi jeszcze dokończyć pozostałe roboty związane z kontraktem, głównie z drogami serwisowymi. W terminie zakończyły się natomiast prace przy budowie obwodnicy Lublińca. W ramach inwestycji wybudowano m.in. drogę jednojezdniową klasy GP o długości 5,6 km oraz 7 obiektów mostowych. Nowa obwodnica Lublińca stanowi uzupełnienie oddanego do ruchu we wrześniu 2001 roku zachodniego obejścia tego miasta.
Źródło: Gddkia.gov.pl, 10 listopada 2010 r.
Data publikacji: 15 listopada 2010 r.