Kolejna mapa terenów zalewowych w internecie

Na stronie internetowej Geoportalu mieszkańcy dorzecza Sanu mogą już sprawdzić, czy dany teren jest zagrożony powodzią. Jest to kolejne tego typu opracowanie po opublikowaniu w lipcu dokumentu dla zlewni Raby. Mapa będzie służyć także potencjalnym inwestorom. Oprócz mapy gotowy jest kompleksowy plan zabezpieczenia przed powodzią w dorzeczu Sanu o powierzchni ok. 16,8 tys. km2.

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej plan zakłada ochronę przed tzw. wodą stuletnią, czyli wezbraniem rzek występującym raz na sto lat. Na podstawie kompleksowych badań i analiz oszacowano, że w zlewni Sanu zagrożonych jest blisko 33,5 tys. mieszkańców. Rozstrzygnięto także, jakie inwestycje są niezbędne dla ochrony tych terenów. Są to m.in. budowa wałów przeciwpowodziowych, bulwarów, suchych zbiorników, zbiorników retencyjnych czy ochrona indywidualna. W najbliższym czasie zostaną również opracowane analizy programów inwestycyjnych dla zlewni pozostałych dopływów Wisły: Soły, Skawy, Dunajca, Nidy, Czarnej Staszowskiej i Wisłoki.

Opracowanie: Wanda Pszczółkowska

Źródło: www.malopolska.uw.gov.pl, stan z dnia 8 września 2014 r.

Data publikacji: 8 września 2014 r.