Mapa będzie służyć także potencjalnym inwestorom. Oprócz mapy gotowy jest kompleksowy plan zabezpieczenia przed powodzią w dorzeczu Sanu o powierzchni ok. 16,8 tys. km2.

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej plan zakłada ochronę przed tzw. wodą stuletnią, czyli wezbraniem rzek występującym raz na sto lat. Na podstawie kompleksowych badań i analiz oszacowano, że w zlewni Sanu zagrożonych jest blisko 33,5 tys. mieszkańców. Rozstrzygnięto także, jakie inwestycje są niezbędne dla ochrony tych terenów. Są to m.in. budowa wałów przeciwpowodziowych, bulwarów, suchych zbiorników, zbiorników retencyjnych czy ochrona indywidualna. W najbliższym czasie zostaną również opracowane analizy programów inwestycyjnych dla zlewni pozostałych dopływów Wisły: Soły, Skawy, Dunajca, Nidy, Czarnej Staszowskiej i Wisłoki.

Źródło: www.malopolska.uw.gov.pl