Jak wynika z informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej, zainteresowani udziałem w przetargu mogą przesyłać swoje oferty do 18 czerwca b.r. Tego samego dnia nastąpi ich otwarcie.

Szacunkowa wartość przetargu wynosi 17,8 mln zł, bez podatku VAT. W ogłoszeniu podano także, że umowa z firmą, która wygra przetarg zostanie podpisana na 27 miesięcy od udzielenia zamówienia.

Jak informuje na swojej stronie internetowej Urząd Miasta Kielce - do ratusza wpłynęło od mieszkańców, od firm i spółdzielni, 13 tys. 260 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do swojej bazy danych Miasto wprowadziło 12 tys. deklaracji i obecnie są one weryfikowane.

Według obliczeń Urzędu Miasta deklaracji powinno być co najmniej 20 tys. Pierwotny termin składania dokumentów upłynął 1 kwietnia. Jak informuje urząd, mimo tego cały czas można je składać. Jeszcze w maju pod obrady Radny Miasta Kielce ma trafić projekt uchwały wydłużającej termin składania deklaracji przez kielczan do 10 czerwca b.r.

Według przyjętych w grudniu przepisów mieszkańcy Kielc od lipca 2013 r. zapłacą za odbiór śmieci 9 zł 50 gr miesięcznie od osoby za odpady posegregowane i 12 zł za niesegregowane.