Pytanie
Kiedy zaliczka otrzymana na poczet wykonania usługi jest przychodem podatkowym?
Osoba fizyczna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ma podpisaną umowę z firmą zajmującą się uzyskiwaniem odszkodowań na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach. W ramach umowy osoba ta zajmuje się poszukiwaniem osób, które uległy wypadkom i nie otrzymały z tego tytułu odszkodowania. Wynagrodzenie uzależnione jest od przyznanego odszkodowania. Odszkodowania dochodzone są na drodze prawnej w ramach procesów prowadzonych przez firmę odszkodowawczą. Dopóki proces nie zostanie zakończony i nie zapadnie wyrok odnośnie wysokości odszkodowania firma odszkodowawcza wypłaca firmie prowadzonej przez osobę fizyczną zaliczkę na poczet przyszłego wynagrodzenia. Dopiero po zakończeniu procesu i przyznaniu odpowiedniej kwoty odszkodowania następuje wypłata wynagrodzenia uwzględniająca wcześniej wypłaconą zaliczkę. Dotychczas otrzymana zaliczka nie była zaliczana do przychodów podatkowych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w dniu jej otrzymania. Stawała się przychodem dopiero po zakończeniu procesu i całkowitym rozliczeniu należnego wynagrodzenia. Faktura końcowa była wystawiana na całość należnego wynagrodzenia w dniu przyznania odszkodowania. Faktura uwzględniała wypłaconą wcześniej zaliczkę.
Czy takie rozliczenie przychodów jest prawidłowe?
Czy coś uległo zmianie w 2014 r.?