Pytanie
Spółka A chce obciążyć Spółkę B za obsługę jej aktualnych klientów i zdobywanie nowych za okres od stycznia do listopada 2014 r. Wynagrodzenie zależne jest jednak od wysokości uzyskanego obrotu z danymi klientami za cały rok kalendarzowy 2014 r. Okresem rozliczeniowym jest cały rok, ale umowa została wypowiedziana miesiąc wcześniej.
Z jaką datą Spółka A powinna wystawić fakturę VAT i kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT, jeśli do 31 grudnia 2014 r. kwota wynagrodzenia nie będzie jeszcze znana, a fakturowane czynności zakończą się 30 listopada 2014 r.?