Pytanie
Osobom uprawnionym przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres od 1 marca 2012 r. do 30 września 2012 r. i następnie na okres od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r. Matka dzieci oświadczyła, iż dłużnik przekazywał jej co miesiąc po 400 zł. Przy czym pieniądze te według matki dzieci nie były alimentami, lecz były przekazywane na opłaty w związku z zamieszkiwaniem dłużnika we wspólnym mieszkaniu z dziećmi i żoną. Dłużnik zaś wskazał, że nie przekazywał matce dzieci kwoty 400 zł, lecz kwotę 150 zł miesięcznie, która przeznaczona była na opłaty za energię i gaz.
Czy doszło do nienależnego pobrania świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez osoby uprawnione?
Jeśli tak, to jakie czynności powinien podjąć organ właściwy wierzyciela, w celu prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy?