Pytanie
W dniu 10 sierpnia 2012 r. rolnikowi, który jest podatnikiem VAT wystawiono fakturę na zakup nawozów. Zapłata za ten towar została rozłożona na dwa terminy. Pierwszy termin wyznaczono na 30 listopada 2012 r. w kwocie 10.000 zł, natomiast pozostała kwota 5000 zł ma być uregulowana 31 stycznia 2013 r.
Czy w związku z tym, że od daty wystawienia faktury 150 dzień mija w styczniu powinien być skorygowany VAT naliczony w deklaracji za styczeń 2013 r. od kwoty 5000 zł, czy prawidłowo należy liczyć 150 dnia od daty terminu płatności drugiej raty tj. od 31 stycznia 2013 r.?