Pytanie
Kiedy w odniesieniu do importu usług stosujemy art. 31a ustawy o VAT, a kiedy art. 19?
Kontrahent z Niemiec świadczy usługę informatyczną i wystawia faktury za każdy kwartał w danym roku. Za I kwartał 2013 r. wystawił fakturę z datą 2 stycznia 2013 r. Zapłaciliśmy za nią w dniu 16 stycznia 2013 r. Wedle art. 19 potraktowałam to jako usługę ciągłą i powstanie obowiązku podatkowego ustaliłam na 31 marca 2013 r. (zakończenie I kwartału). Wedle art. 31a ust. 2 ustaliłam, że faktura była wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego, stąd dokonałam przeliczenia waluty po kursie z dnia przed datą wystawienia faktury.
Czy postąpiłam prawidłowo?
Spotkałam się z opinią, że faktura ta jest błędnie wystawiona, gdyż powinna być wystawiona dopiero po zakończeniu usługi.
Skoro jest błędnie wystawiona, to czy nie powinnam stosować art. 31a ust. 2?
Czy powinnam przeliczać kwoty po kursie z dnia przed datą powstania obowiązku, czyli 30 marca 2013 r.? Pojawia się jeszcze ust. 19b, w którym ustala się obowiązek podatkowy w momencie zapłaty (jeśli była przed wykonaniem usługi).