Pytanie
W związku z nasilającymi się kontrolami ZUS m.in. w szkołach językowych, głównie z uwagi na powszechność stosowania umów o dzieło, w uzgodnieniu z radcą prawnym podjęto decyzję o zmianie sposobu zatrudnienia lektorów. Z każdym lektorem została zawarta umowa zlecenia, której przedmiotem jest prowadzenie określonej ilości zajęć nauki języka obcego. Każdy z nich został zgłoszony odpowiednio do ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczeń społecznych. W związku z tym, że część lektorów opracowuje autorskie programy nauczania, zostały zawarte z nimi oddzielne umowy o dzieło, w zakresie tych programów nauczania i późniejszego przekazania praw autorskich dla właściciela szkoły. Zgodnie z przepisami umowa o dzieło podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń w przypadku, gdy jest zawarta z własnym pracodawcą - czyli gdy istnieje umowa o pracę.
Czy przychód z tytułu umowy o dzieło podlega oskładkowaniu?