Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą od 1 lutego 2012 r. opłaca składki na ubezpieczenie społeczne i chorobowe od podstawy 5000 zł. Od 5 maja 2012 r. jest niezdolna do pracy (ciąża). Okres wyczekiwania konieczny do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS wynosi 90 dni dla przedsiębiorców.
Co w sytuacji jeżeli osoba będzie przebywać na zwolnieniu lekarskim do dnia porodu (około października 2012 r.)?
Czy będzie musiała opłacić składki za maj 2012 r. w pełnej wysokości, czy tylko proporcjonalnie?
Czy jeżeli miała zwolnienie lekarskie przed upływem okresu wyczekiwania, to czy będzie przysługiwać jej zasiłek chorobowy i po jakim okresie?
Od jakiej podstawy ZUS obliczy ewentualny zasiłek chorobowy?