Pytanie
Pracodawca ma obowiązek zapewnienia nieodpłatnie odzieży i obuwia roboczego, gdy odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu. Nie ulega wątpliwości zapewnienie odzieży i obuwia na stanowiskach – naprawy maszyn, transportu na magazynie itp. gdzie występuję bezpośrednie narażenie na zabrudzenie lub urazy.
Czy spółka powinna zapewnić obuwie robocze lub ekwiwalent za używanie własnego obuwia na stanowiskach gdzie jego specyfika polega na staniu przy lince montażowej (skręcanie kilku drobnych, lekkich elementów w jedną całość) lub przy lince gdzie odbierany jest gotowy wyrób plastikowy z maszyny (pakowany w folię i umieszczany w opakowaniu zbiorczym)?
W przekonaniu spółki nie ma obowiązku zapewnienia obuwia na ww. stanowisku a zgodnie z przepisami BHP nie ma taksacyjnego wymieniania odzieży roboczej.
Czy jednostkapowinna zapewnić obuwie robocze lub wypłacać analogicznie ekwiwalent za stosowanie własnego obuwiana stanowiskach znajdujących się przy lince produkcyjnej?