Pytanie
Pracodawca zawarł z pracownikiem dwie następujące bezpośrednio po sobie umowy o pracę na czas określony na następujące okresy: od 15 listopada 2012 r. do 14 listopada 2013 r. oraz od 15 listopada 2013 r. do 14 maja 2014 r. W trakcie trwania drugiej z umów strony zawarły kolejną - trzecią umowę o pracę, już na czas nieokreślony, w której to umowie dzień rozpoczęcia pracy określono na 15 maja 2014 r. Zatem pomiędzy zawieranymi umowami nie nastąpiła żadna przerwa.
Czy w takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek wystawić świadectwo pracy po zakończeniu drugiej z umów terminowych, tj. 14 maja 2014 r.?