Pytanie
Czy w oparciu o przepisy w zakresie wydawania świadectw pracy, świadectwo po zakończeniu każdej umowy należy również wydać pracownikowi w poniższych sytuacjach?
1. Umowa o pracę na czas określony od 1 października 2013 r. do 28 lutego 2014 r., następnie umowa o pracę na czas nieokreślony od 1 marca 2014 r.
2. Umowa o pracę na okres próbny od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r., następnie umowa o pracę na czas nieokreślony od 1 kwietnia 2014 r.
Czy w powyższych sytuacjach pracownik powinien otrzymać świadectwo pracy po zakończeniu pierwszej terminowej umowy, pomimo faktu iż kolejna umowa jest już na czas nieokreślony?
Jaki jest termin na wydanie świadectwa, jeżeli pracownik nie składa wniosku?
Czy świadectwo można wydać w terminie 24 miesięcy od daty zawarcia pierwszej umowy o pracę?
Czy w powyższych sytuacjach można wydać zbiorcze świadectwo pracy w momencie rozwiązania umowy na czas nieokreślony, które będzie obejmowało wszystkie okresy zatrudnienia?