Pytanie
Kiedy powstanie obowiązek wydania świadectwa pracy?
Pracownik zatrudniony jest nieprzerwanie w firmie od dnia 1 stycznia 2010 r. przy czym pierwsza umowa o pracę obejmuje okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. (po tej umowie nie było wystawione świadectwo pracy gdyż odnosiły się do niej "stare " przepisy art. 97 k.p.); druga umowa o pracę na czas określony zawarta została na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. W dniu 7 października 2013 r. zawarto z pracownikiem porozumienie stron, w którym zmieniono rodzaj umowy o pracę i określono że umowa o pracę zmienia się w umowę o pracę na czas nieokreślony.
Czy w tej sytuacji powstaje obowiązek wydania świadectwa pracy?
Jeśli tak, to kiedy i za jakie okresy?