Pytanie
Pracownik chorował ponad 30 dni (do 7 marca 2014 r.). W dniu 7 marca 2014 r. otrzymał zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy (tzw. badania kontrolne po 30 dniach choroby i badanie okresowe, ponieważ w czasie jego choroby też mu minął termin). W dniu 10 marca 2014 r. otrzymał zwolnienie lekarskie od 8 marca 2014 r.
Czy te dwa zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy będą ważne (badanie kontrolne i badanie okresowe) po zakończeniu choroby?
Pracownik ma zwolnienie lekarskie do 19 marca 2014 r.
Czy pracodawca musi ponownie dać mu skierowanie na badanie okresowe i kontrolne?