Pytanie
Proszę o wyjaśnienie kwestii rozliczania podatku VAT w zakupach dokonanych przez naszą spółkę w Szwajcarii, w przypadku, kiedy transport towaru odbywa się ze Szwajcarii do Polski, a odprawa celna unijna odbywa się z pominięciem naszej firmy poza Polską (nie otrzymujemy SAD-u). W takiej sytuacji traktujemy zakup towaru jako WNT. Wątpliwości dotyczą momentu obowiązku podatkowego i co za tym idzie daty wystawienia faktury wewnętrznej na WNT. Kiedy wystąpi obowiązek podatkowy w następujących przypadkach:
faktura za zakupiony towar wystawiona (data faktury 14 luty) została przez firmę z siedzibą w Szwajcarii, która zarejestrowała się w Niemczech i na fakturze podaje NIP unijny: DE. Dostawca przedstawił nam swój dokument odprawy celnej unijnej. Odprawa odbyła się w Niemczech. Transport samochodowy odbył się ze Szwajcarii przez Niemcy do Polski i został opłacony przez dostawcę.
Czy taką fakturę traktować jako fakturę od podatnika unijnego (Szwajcara z NIP-em DE) i zastosować kurs NBP (art. 20 ust. 6 u.p.t.u., z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury zakupu) - biorąc pod uwagę datę jej wystawienia?
Czy też momentem powstania obowiązku podatkowego jest 15 dzień następnego miesiąca po dostawie towaru (art. 20 ust. 5 u.p.t.u.)?
Faktura za zakupiony towar (data wystawienia 30 stycznia) przez firmę z siedzibą w Szwajcarii. Transport odbył się drogą lądową ze Szwajcarii przez Niemcy do Polski. Odprawa celna unijna odbyła się w Niemczech. Moim kontrahentem unijnym jest agencja celna, zgłaszająca towar do odprawy celnej (unijnej).
Czy mogę w tym przypadku zastosowaćart. 20 ust. 5 u.p.t.u. i przyjąć kurs do potrzeb VAT z 15 dnia następnego miesiąca po dostawie?
Będę wdzięczna za podanie podstawy prawnej sposobu rozliczania podatku VAT w tych przypadkach.
Czy potrzebne są dokumenty odpraw?