Pytanie
Mój klient wystawił dodatkową fakturę w kwietniu 2014 r. dla swego odbiorcy o treści "czynsz za dopłatą: marzec 2014 r., kwiecień 2014 r. (365,24 x 2)". Co miesiąc wystawia odbiorcy fakturę VAT za wynajem lokalu (jest czynnym płatnikiem VAT). Okazało się, że w lutym podpisał aneks do umowy dotyczącej zwiększenia opłaty za czynsz od marca 2014 r. o kwotę netto: 365,24 zł. Ponieważ wystawił faktury za marzec i kwiecień w wysokości nieuwzględniającej podwyżki, 30 kwietnia wystawił dodatkową fakturę o treści wyżej przytoczonej, zamiast dwie faktury korygujące.
Jaki jest obowiązek podatkowy w VAT dla tej dodatkowej faktury?
Czy powinnam połowę wartości faktury rozliczyć w marcu, a drugą połowę w kwietniu, a może całą w kwietniu?
Jeden z punktów umowy, określający termin zapłaty za czynsz, brzmi: "Najemca będzie wpłacał czynsz co miesiąc z góry, w ciągu czternastu dni od doręczenia faktury VAT wystawionej przez wynajmującego. Za dzień płatności uznawany będzie dzień obciążenia rachunku najemcy przez bank najemcy."