Pytanie
W grudniu 2008 r. towar pojechał do Niemiec (DE), zgodnie z umową na dostawę towaru, którą mieliśmy z kontrahentem z Chin (CN). Klient z CN nie jest zarejestrowany na potrzeby VAT w UE, w związku z czym wystawiono fakturę z 22% VAT dla tegoż klienta. W maju 2009 r. dla powyższej transakcji zawarto umowę z klientem z DE, anulując jednocześnie umowę z CN. W związku z tym wystawiono fakturę korygującą dla CN z -22% VAT i wystawiono fakturę dla DE z 0% VAT jako WDT. W deklaracji za maj 2009 r. nie ujęto WDT (brak dokumentów potwierdzających wywóz), a w deklaracji za czerwiec 2009 r. opodatkowano transakcję 22% VAT. Niemniej okazało się, że dokumenty potwierdzające WDT znajdują się w firmie (zarówno specyfikacja jak i list przewozowy potwierdzający wywóz towaru w grudniu 2008 r.).
Powstaje zatem pytanie, kiedy należy ująć przedmiotową transakcję w deklaracji VAT-7 jako WDT?
Wydaje nam się, że w deklaracji za czerwiec 2009 r. należy wycofać poprzednie naliczenie, czyli minus 22% VAT, a w deklaracji za maj 2009 r. wykazać 0% WDT (w terminie na złożenie deklaracji za ten miesiąc wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające WDT już przecież były). Z drugiej strony obowiązek w WDT powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru.
Czy dla tej transakcji można powiedzieć, że obowiązek podatkowy w WDT powstał już w styczniu 2009 r., mimo że umowa z DE była podpisana dopiero w maju 2009 r.?
Jeśli tak, to czy powinniśmy dokonać korekty deklaracji za marzec 2009 r., wykazując 0% WDT (sporządzając deklarację za styczeń 2009 r., nie mieliśmy kompletu 3 dokumentów do potwierdzenia WDT, a mianowicie faktury do klienta z DE. Zgodnie z art. 42 ust. 12 pkt 2 u.p.t.u. czekalibyśmy do ostatniego miesiąca w kwartale, czyli marca 2009 r. i tu należałoby opodatkować transakcję 22% VAT. Niemniej na ten moment mamy już komplet wszystkich dokumentów - faktura była w międzyczasie wystawiona, zatem moglibyśmy od razu wykazać 0% WDT w marcu 2009 r.).