Pytanie
W umowie dzierżawy zapisano, iż z tytułu przedmiotu dzierżawy wydzierżawiający będzie płacił opłaty roczne z tytułu dzierżawy jednorazowo na rachunek dzierżawcy bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku. Za 2013 r. dzierżawca nie uregulował opłaty, a wydzierżawiający nie wystawił faktury za przedmiot dzierżawy. W lipcu 2014 r. została wystawiona faktura za przedmiot dzierżawy (za 2013 r.), a wydzierżawiający uregulował czynsz dzierżawny.
Kiedy powstał obowiązek podatkowy w VAT - czy w marcu 2013 r. (i konieczna jest korekta deklaracji VAT za marzec 2013 r.), czy w lipcu 2014 r.?