Pytanie
Oferujemy swoim klientom zakupy za pomocą kart paliwowych na stacjach. Mamy ustalone w umowach trzy różne tryby rozliczeń: tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne. W umowie jest określone ogólnie, że faktury będą wystawiane np. dwa razy w miesiącu - nie ma określenia za jakie okresy. W praktyce w trybie miesięcznym wystawiamy fakturę pierwszego dnia roboczego kolejnego miesiąca za transakcje do ostatniego dnia miesiąca poprzedniego. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy będzie powstawał w miesiącu dokonania ostatniej sprzedaży. Natomiast w przypadku faktur tygodniowych faktura może być wystawiona np. 3 kwietnia za transakcje od 27 marca do 2 kwietnia.
Czy w takim przypadku obowiązek podatkowy powstanie dla tych transakcji w kwietniu na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy o VAT, przy założeniu że w umowie jest wskazane, że będziemy wystawiać faktury raz w tygodniu (nie jest napisane w który dzień tygodnia i za jaki okres)?