Pytanie
Prowadzę firmę transportową świadczącą usługi krajowe i zagraniczne. Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz jestem czynnym podatnikiem VAT. Z dniem 30 listopada 2012 r. zamierzam zlikwidować firmę. W przypadku firmy transportowej istnieje szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu świadczonych usług. Jeśli wystawię w listopadzie 2012 r. faktury, które nie będą zapłacone w tym miesiącu, obowiązek podatkowy w VAT powstanie w grudniu.
Kiedy powinnam się wyrejestrować z VAT i złożyć VAT-Z?
Co należy zrobić z fakturą zakupu usług telekomunikacyjnych w przypadku gdy firma będzie istnieć tylko do 31 grudnia 2012 r.?
Podatek naliczony z tej faktury przypada na styczeń 2013 r., a firma będzie tylko istnieć do końca 2012 r.