Pytanie
W jaki sposób osoba prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać z urlopu wychowawczego?
Osoba prowadząca działalność gospodarczą (mąż) od 1 września 2013 r. wznowiła działalność gospodarczą i za okres do 6 października 2013 r. prowadziła działalność. Od 7 października 2013 r. do 2 lutego 2014 r. przebywa na urlopie rodzicielskim i w tym okresie wyrejestrował się z ubezpieczeń społecznych. Podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od 3 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. będzie prowadził działalność gospodarczą. Od 1 marca 2014 r. zamierza skorzystać z urlopu wychowawczego.
Czy w związku z tym spełnia warunki, czyli okres 6 miesięcy prowadzenia działalności, aby skorzystać z urlopu wychowawczego, w którym wszystkie składki ZUS opłaca państwo (od kwoty 1680 zł)?