Pytanie
Klientka pobierała do 30 czerwca 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawną matką. Po wejściu z życie u.u.w.z. przyznano jej ZDO na okres od 1 lipca 2013 r. do 3 grudnia 2013 r. Od 4 grudnia 2013 r. matka klientki przebywała w domu pomocy społecznej. Aktualnie, od sierpnia 2014 r. klientka zabrała matkę z DPS i ponownie chce się ubiegać o zasiłek dla opiekunka od dnia powrotu z DPS.
Czy można ponownie przyznać zasiłek dla opiekuna, jeśli już raz wnioskowała o powyższe świadczenie (za okres przed wejściem w życie ustawy)?