Pytanie
Pracodawca zatrudnia pracownicę, która pracowała w okresie od 2 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (orzeczenie stopień umiarkowany, data wydania orzeczenia 8 lutego 2011 r., niepełnosprawność istnieje od 2001 r., ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 27 kwietnia 2006 r.), a następnie pobierała zasiłek dla bezrobotnych z PUP. Obecnie jest zatrudniona od dnia 25 listopada 2013 r. Posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
- stopień umiarkowany
- data wydania orzeczenia 13 czerwca 2013 r.,
- niepełnosprawność istnieje od 2001 r.,
- ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 27 kwietnia 2006 r. Nie nabyła nigdzie wcześniej prawa do urlopu rehabilitacyjnego.
W jakim wymiarze przysługuje pracownicy urlop rehabilitacyjny za 2013 r.?