Pytanie
Zakupiony został komputer z drukarką do biletów oraz program rezerwacyjno-kasowy do rezerwacji i sprzedaży biletów. Zakupiony komputer stanowi środek trwały, a program komputerowy wartość niematerialną i prawną. Zgodnie z umową zawartą z dostawcą przed dokonaniem dostawy należało wpłacić 50% zaliczki. Zaliczka na dostawę sprzętu komputerowego i programu kasowo rezerwacyjnego została wpłacona 27 maja 2011 r. i zafakturowana 30 maja 2011 r. W dniu 13 czerwca 2011 r. dostarczony został sprzęt komputerowy i zainstalowany program rezerwacyjno - kasowy. zgodnie z umową uruchomienie, wdrożenie i szkolenie z obsługi programu nastąpi w dniach 30 sierpień - 1 wrzesień 2011 r. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu wszystkich prac, czyli do 8 września 2011 r.
Kiedy należy wystawić dokument OT, jeżeli komputer znajduje się w firmie, a używany będzie od 1 września 2011 r.?
Kiedy wprowadzić do ksiąg program kasowo-rezerwacyjny, który wykorzystywany będzie od 1 września 2011 r.?
Od którego miesiąca należy rozpocząć amortyzację?
W którym miesiącu można odliczyć podatek VAT z faktury zaliczkowej?
Czy szkolenie, uruchomienie, wdrożenie programu zwiększy jego wartość początkową?