Pytanie
W grudniu 2014 r. została wystawiona faktura dla kontrahenta niemieckiego za usługę wdrożeniową oprogramowania. Wartość faktury 2901,40 GBP. Termin zakończenia wdrożenia przypada na 27 kwietnia 2015 r. Faktura została wystawiona na całą wartość wdrożenia na życzenie klienta. Posiadamy harmonogram etapów wykonania prac wdrożeniowych. Protokół o stanie realizacji prac związanych z wdrożeniem został sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r. na kwotę 19.460 GBP. Tę wartość wykazaliśmy w deklaracji VAT-7 za grudzień 2014 r. jako dostawa usług poza terytorium kraju. W lutym 2015 r. otrzymaliśmy częściową zapłatę za wykonanie wdrożenia do wystawionej faktury. Pozostała nieznaczna należność z wystawionej faktury zostanie uregulowania w nieznanym przez nas terminie. W lutym w deklaracji VAT-7 wykażemy otrzymaną należność jako dostawa usług poza terytorium kraju.
Kiedy wykazać pozostałą niezapłaconą wartość usługi wdrożeniowej: w momencie otrzymanie należnej kwoty, czy w momencie zakończenia wdrożenia (jeżeli nie otrzymamy należnej zapłaty)? Czy prawidłowo wykazaliśmy usługę w deklaracjach VAT?