Pytanie
Spółka jest deweloperem. Po przekazaniu budynku do użytkowania, przekazuje protokołami odbioru mieszkania klientom i w tym momencie rozpoznaje przychód. Do dnia przekazania budynku do użytkowania nie są poniesione jeszcze wszystkie koszty związane z budową.
Czy według nowego KSR 8 musimy zaewidencjonować takie rezerwy pozabilansowo i księgować je zgodnie ze stopniem zaawansowania sprzedaży na 6 i 7?
Jak w takim przypadku należy postąpić z fakturą, która przewyższa wartość już odniesionych rezerw wg stopnia zaawansowania sprzedaży?