Pytanie
W 2008 r. dokonaliśmy odpisu aktualizującego należność, gdyż sprawę związaną z tą należnością oddaliśmy do sądu i komornika. Prawnik otrzymał w 2009 r. odpowiedź od komornika, że należność jest nieściągalna. Wiedzę o tym, że windykacja należności jest bezskuteczna otrzymaliśmy w 2012 r.
Czy mogę uznać odpis aktualizacyjny za koszt uzyskania przychodu w 2012 r.?
Podobny problem mamy, z zaliczeniem do kosztu uzyskania przychodu odpisu aktualizacyjnego należności, gdy w 2010 r. uzyskano informacje, że dłużnik ogłosił upadłość.
Czy mogę ten odpis zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w 2012 r.?