Pytanie
Spółka zawarła w 2014 r. umowę na świadczenie usług najmu rozliczanych w okresach miesięcznych, płatnych "z dołu", dla których termin płatności został ustalony na zasadzie "14 dni od otrzymania faktury przez kontrahenta".
Kiedy mija ostateczny termin na wystawienie faktury z tego tytułu (a co się z tym wiąże obowiązek podatkowy w VAT), skoro przepis art. 106i ust. 3 pkt 4 u.p.t.u. podaje "nie później niż z upływem terminu płatności", a termin w umowie nie został dokładnie sprecyzowany?