Pytanie
Podatnik (PKPiR) był przez 4 lata podatnikiem VAT, od początku roku skorzystał ze zwolnienia z VAT - z powodu limitu VAT do 150.000 (obroty w poprzednim roku były poniżej tej wartości). Od 1 stycznia poprzedniego roku wystawia rachunki bez VAT. Być może jednak w październiku br. przekroczy limit 150.000 zł.
Jak i kiedy należy ponownie zgłosić się do VAT, w jakim terminie należy zgłosić i na jakim druku do urzędu skarbowego?
Jak rozliczyć sprzedaż w miesiącu przekroczenia, jeśli cześć kwoty z rachunku będzie mieściło w limicie 150.000 zł, a część będzie powyżej limitu?
Czy na część wstawić rachunek, a na część fakturę VAT?