500 mln euro z nowego unijnego budżetu na likwidację przestarzałych elektrowni jądrowych w Bułgarii, na Litwie i Słowacji ma zaproponować w tym tygodniu Komisja Europejska. Nadal nie rozstrzygnięto jednak, czy kraje odpowiednio wydatkowały otrzymane już na ten cel środki.
Likwidacja starych elektrowni była jednym z warunków przystąpienia Bułgarii, Litwy i Słowacji do Unii Europejskiej. W obecnej perspektywie budżetowej do roku 2013 na likwidację przeznaczonych zostało 2,8, mld euro. W nowym budżecie na lata 2014-2020 Komisja chce przeznaczyć na ten cel kolejne 500 mln euro.
W kwietniu Parlament Europejski w swojej rezolucji zaapelował do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, by ten sprawdził, czy fundusze przeznaczone na likwidację starych elektrowni zostały odpowiednio wykorzystane. Parlament obawia się, że część środków wykorzystanych zostało niezgodnie ze swoim celem, na projekty energetyczne, które nie są związane z likwidacją elektrowni.
Opracowanie: Łukasz Matłacz
Źródło: www.euractiv.pl, stan z dnia 23 listopada 2011 r.

Data publikacji: 23 listopada 2011 r.