KE pragnie zapewnić, aby dalszy rozwój niekonwencjonalnych paliw kopalnych odbywał się z odpowiednim poszanowaniem zdrowia, klimatu i środowiska, w warunkach maksymalnej jasności prawa i przewidywalności dla obywateli i podmiotów gospodarczych. Dzięki temu możliwe będzie czerpanie z takiego rozwoju potencjalnych korzyści gospodarczych, w tym w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, bez narażania bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ani bez szkód dla środowiska.

Pytania postawione w ramach konsultacji dotyczą takich kwestii, jak rozległe możliwości i wyzwania związane z niekonwencjonalnymi paliwami kopalnymi, środki, jakie można podjąć w celu zmniejszenia ryzyka dla zdrowia i środowiska, środki zwiększające przejrzystość działań oraz ogólne zalecenia dotyczące działań na poziomie UE.

W oparciu o analizy prowadzone od końca 2011 r. Komisja zaproponuje w 2013 r. ramy zarządzania ryzykiem, które umożliwią także usunięcie problemów regulacyjnych i zapewnią maksymalną jasność prawa i przewidywalność dla podmiotów rynkowych i obywateli w całej UE.

Źródło: www.europa.eu/rapid