„Czysta energia dla wszystkich” – tak ma nazywać się pakiet regulacji stworzony przez KE. W skład głównych założeń wchodzą m.in. dyrektywa o odnawialnych źródłach energii, projekt dyrektywy o wspólnych zasadach na wewnętrznym rynku energii elektrycznej oraz rozporządzenia dotyczące: Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), zarządzania unią energetyczną, a także ws. rynku energetycznego.

Większy udział OZE w miksie energetycznym

KE zależy przede wszystkim na stworzeniu odpowiednich ram prawnych, które pozwolą na efektywniejsze funkcjonowanie unijnego rynku energetycznego. W 2014 roku szefowie państw i rządów UE ustanowili cel udziału energii odnawialnej (OZE) w miksie energetycznym na minimum 27 proc. na rok 2030.

KE w swoich analizach ustaliła, że państwa członkowskie przy istniejących unijnych ramach prawnych nie będą w stanie samodzielnie osiągnąć nieco ponad 24 proc. Dlatego Komisja chce, aby państwa członkowskie mogły stosować krajowe systemy wsparcia energetyki odnawialnej, ale we wspólnych ramach unijnych. To z kolei da pewny sygnał inwestorom, aby ci angażowali się w projekty OZE. Jak dotąd zanotowano spadek inwestycji w odnawialne źródła energii. W 2015 roku wynosiły one 48,8 mln euro, czyli około 60 proc. mniej niż w roku 2011.

Zachęty cenowe

Inne propozycje mają dotyczyć zmian kształtu rynku energii elektrycznej w UE. Obecne regulacje, wywodzące się z trzeciego pakietu energetycznego z 2009 roku, poprawiły pozycję klientów dając im większy wybór na konkurencyjnym rynku. Teraz KE podkreśla potrzebę wprowadzenia nowych przepisów dotyczących wzrostu udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w miksie energetycznym. W tym przypadku chodzi przede wszystkim o brak stabilności i przewidywalności, jeśli chodzi o wytwarzanie energii z wiatru czy ze słońca. Nadwyżki z energii wyprodukowane w ten sposób są niemożliwe do przechowywania, a obciążone sieci nie są w stanie ich przesłać do potrzebujących odbiorców.

Rozwiązaniem zaproponowanym przez KE mają być sygnały cenowe oraz niezakłócona możliwość przesyłu energii gdziekolwiek jest ona potrzebna. Inteligentne liczniki będą mogły reagować na sygnał cenowy pobierając większą ilość energii za mniejszą stawkę. W ten sposób zarówno klienci zyskają płacąc niższe rachunki, a korzystanie ze źródeł odnawialnych oznacza tym samym dbanie o środowisko naturalne.

Komisja chce zagwarantować również w całej Europie możliwość wytwarzania energii na własne potrzeby oraz sprzedawania poprzez sieci nadwyżek innym osobom.

Przegrani nowej koncepcji

Nie wszystkie państwa zyskają jednak na nowym projekcie. Jednym z nich będzie m.in. Polska. Główną przyczyną jest fakt, iż Polska, w odróżnieniu od państw zachodnich, nie inwestowała w energetykę ze źródeł odnawialnych trzymając się tradycyjnego modelu zakładającego produkcję elektryczności z węgla. W ten sposób, nowe regulacje umożliwią klientom, dużym zakładom przemysłowym, sieciom handlowym, czy milionom gospodarstw domowych skorzystanie z tańszej energii ze źródeł odnawialnych, a w przypadku Polski – z energii niemieckiej. Nie oznacza to upadku polskiej energetyki, stanie się ona po prostu mniej efektywna, w szczególności, gdy potrzebne będzie dotowanie tradycyjnych elektrowni, po to, aby utrzymywały one w rezerwie moc w sytuacji braku możliwości skorzystania z energii odnawialnej (brak wiatru, słońca).

Współpraca regionalna

W nowym projekcie znalazło się także miejsce na temat wzmocnienia współpracy regionalnej. KE chce rozszerzyć istniejący już obowiązek współpracy operatorów krajowych oraz utworzyć regionalne centra operacyjne (składające się z operatorów sieci z kilku krajów). Miałyby one decydować o kwestiach, co do których „fragmentaryczne, krajowe działania” mogłyby negatywnie wpłynąć na rynek i konsumentów. Co więcej, w planach KE jest także wzmocnienie roli Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki.

Źródło: www.uniaeuropejska.org, stan z dnia 24 listopada 2016 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami