Zatwierdzona do dofinansowania inwestycja obejmuje budowę odcinka o długości 10 km między węzłami Lublin Sławinek oraz Lublin Węglin na drodze ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów. Inwestycja przyczyni się do polepszenia warunków ruchu drogowego wokół stolicy województwa lubelskiego, zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i czasu przejazdu.

- To pierwsza duża inwestycja w ramach budżetu UE na lata 2014-2020, dla której Komisja Europejska potwierdziła dofinansowanie. Decyzja Komisji Europejskiej oznacza, że możemy być spokojni o unijne wsparcie dla tego projektu. Ponadto, pozostałe odcinki drogi S19 pomiędzy Lublinem a Rzeszowem, również będą realizowane z udziałem środków UE w ramach POIiŚ – powiedział wiceminister rozwoju Witold Słowik.

Droga krajowa nr 19 ma kluczowe znaczenie dla całej Polski Wschodniej. Przebiega przez trzy duże miasta - Białystok, Lublin i Rzeszów. Na północy łączy Polskę z Białorusią, a na południu ze Słowacją. Jest też częścią międzynarodowej trasy via Carpathia.

(www.mr.gov.pl)