Od roku Ślązacy nie muszą się wstydzić nowego dworca, ale do dzisiaj nie są rozstrzygnięte problemy zagospodarowania pl. Szewczyka, remontu dworca od strony placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej i lokalizacji postoju taksówek.

PKP Nieruchomości zapewnia, że o pawilonie od strony placu OMP - rodem z lat 70. - nie zapomniano, a nad jego nowym zastosowaniem pracuje specjalny zespół projektowy.

"Powołaliśmy już wewnętrzny zespół projektowy, który opracowuje koncepcję zagospodarowania, ale na tym etapie nie wiemy jeszcze, w jakim kierunku pójdziemy" - mówi Bartłomiej Sarna, rzecznik PKP Nieruchomości. Według rzecznika wszystko powinno się wyjaśnić do końca roku.