Rząd wyraził zgodę na zgłoszenie kandydatury Polski jako gospodarza konferencji klimatycznej (Konferencja COP 19/CMP9). Dzięki jej organizacji nasz kraj przez dwa lata może mieć znaczący wpływ na negocjacje dotyczące problematyki zmian klimatu, energetyki oraz zielonej gospodarki.


Ze względu na skalę wydarzenia najlepszym miejscem spotkań i konferencji klimatycznych byłby Stadion Narodowy w Warszawie wraz z dodatkowymi obiektami, takimi jak Torwar lub Pałac Nauki i Kultury. Jednak weryfikacja proponowanych lokalizacji zostanie przeprowadzona przez sekretariat Konwencji UNFCCC.

Polska ma niezbędne doświadczenie konieczne do realizacji tak dużego przedsięwzięcia, ponieważ była już organizatorem COP14 w Poznaniu w 2008 r.