Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zarobi ok. 1 mln zł rocznie na sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla, dzięki wykorzystaniu wydzielającego się ze złóż węgla metanu. Uprawnienia do emisji dwutlenku węgla kupi japońska firma Chugoku Electric Power z Hiroszimy.

W Głównym Instytucie Górnictwa (GIG) w Katowicach przedstawiciele japońskiego koncernu energetycznego i JSW podpisali obowiązującą do 2012 roku umowę w tej sprawie. To pierwszy w górnictwie i dziesiąty w Polsce projekt oparty na tzw. Wspólnym Wdrożeniu, przewidzianym przez Protokół z Kioto. Wspólne Wdrożenie to jeden z mechanizmów służących ograniczeniu emisji szkodzących klimatowi gazów cieplarnianych. Przy realizacji projektów zmniejszających emisję takich gazów inwestor otrzymuje tzw. ERU, czyli jednostki redukcji emisji, równoznaczne z uprawnieniami do emisji CO2. Może je sprzedać tym, których uprawnienia emisyjne są niewystarczające. Kraj kupujący jednostki zalicza je jako własną redukcję emisji. Projekt, dzięki któremu JSW otrzyma ERU, jest realizowany w kopalni "Borynia" w Jastrzębiu-Zdroju. Pozyskiwany tam metan już wcześniej był wykorzystywany w zakładowej kotłowni. Teraz będzie napędzał silnik gazowy, służący do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej na potrzeby kopalni. Będzie to szósty tego typu silnik w kopalniach JSW. Koszt inwestycji to ok. 6 mln zł. Dzięki instalacji, do atmosfery nie trafi ponad 2,5 tys. ton metanu rocznie (13 tys. ton do końca 2012). Ponieważ potencjał cieplarniany metanu jest 21 razy większy od dwutlenku węgla, taka ilość metanu jest równa ok. 54 tys. ton dwutlenku węgla rocznie, co w całym okresie obowiązywania umowy daje ok. 270 tys. ton CO2. W kolejnych latach JSW chce zwiększyć zarówno wielkość pozyskiwania, jak i wykorzystania metanu. Projektem zainteresowane są m.in. władze Jastrzębia Zdroju, gdzie położone są należące do firmy kopalnie. Środowisko górnicze zabiega także, aby energia pozyskana z metanu uwalniającego się ze złóż węgla otrzymała status tzw. zielonej. Wówczas łatwiejsze byłyby inwestycje w zakresie energetycznego wykorzystania tego gazu.

źródło: PAP, 17 marca 2008 r.