Pytanie
Od 2014 r. nie wchodzą do podstawy naliczenia VAT obniżki cen - np. rabaty z tytułu wcześniejszej zapłaty.
Tym samym jeżeli faktura z tytułu WNT obejmuje np. 10.000 zł, a w ramach wcześniejszej zapłaty płacę tylko 9900 (wcześniejsza zapłata daje prawo do obniżki kwoty zobowiązania), to podstawą naliczenia/odliczenia VAT od WNT jest 9900 zł?
Jeżeli WNT ma miejsce w styczniu, a zapłata i przyznanie prawa do rabatu w lutym, to kiedy wykazać rabat w deklaracji VAT-7?