ZRID dotyczy budowy obwodnicy oraz rozbudowy drogi krajowej nr 79 od skrzyżowania z ul. Energetyczną w Piasecznie do skrzyżowania z drogą krajową nr 50. W ramach inwestycji mają powstać dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu. Pierwszy odcinek, o długości 5,11 km biegnie po zachodniej stronie Góry Kalwarii, od miejscowości Kąty do skrzyżowania z drogą krajową nr 50. Drugi fragment, o długości 3,85 km, stanowi obwodnicę drogi krajowej nr 50 - zlokalizowany jest po południowej stronie miasta i prowadzi do mostu na Wiśle.

Połączenie obwodnicy z drogami publicznymi i przyległym terenem zapewnią trzy węzły (Kąty, Marianki i Stadion) oraz wiadukty i tunel dla pieszych. Zaprojektowano 600 - metrową estakadę nad obszarami Doliny Wisły Środkowej. Zaplanowano również rozwiązania ograniczające negatywny wpływ na środowisko, m.in.: 5,1 km ekranów akustycznych, system odwodnienia drogi i przepusty dla płazów. Celem inwestycji jest dostosowanie dróg krajowych 50 i 79 do parametrów trasy ruchu głównego przyspieszonego. Przed wydaniem ZRID, 11 stycznia 2012 r. w Górze Kalwarii odbyła się otwarta dla społeczeństwa rozprawa administracyjna w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Źródło: www.mazowieckie.pl, stan z dnia 26 lipca 2012 r.
Data publikacji: 26 lipca 2012 r.