Porozumienie określa współdziałanie w zakresie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska na każdym etapie robót poszukiwawczo-rozpoznawczych węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych oraz wydobywania węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych. Porozumienie ma zapewnić wymianę informacji, sprawozdań oraz wniosków wynikających z analizowanych problemów w skali krajowej o istotnym znaczeniu dla środowiska. Według ustaleń stron co najmniej raz w roku Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Prezes Wyższego Urzędu Górniczego będą się spotykać w celu podsumowania dotychczasowej współpracy oraz ustalenia priorytetów we wzajemnym współdziałaniu na rok następny.

Źródło: www.mos.gov.pl