W dniu 1 września br. rozpocznie się nabór wniosków na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg gminnych i powiatowych w 2011 r. - poinformował Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Projekty z Mazowsza zostaną dofinansowane kwotą ok. 92 mln 235 tys. zł.
Wnioski można składać w Urzędzie do 30 września. Projekty będą oceniane pod kątem wpływu ich realizacji na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, spójności drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa oraz współpracy przy realizacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi podmiotami. Pieniądze zostaną rozdzielone po połowie na drogi gminne i powiatowe. Dofinansowanie będzie przyznawane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
Źródło: Biznes.onet.pl za PAP, 30 lipca 2010 r.