Jakość naszego życia a środowisko - publikacja dostępna po polsku

Na stronie Europejskiej Agencji Środowiska dostępna jest już polska wersja publikacji Sygnały EEA 2014 zatytułowana „Jakość naszego życia a środowisko – Budowanie zasobooszczędnej i zrównoważonej gospodarki w Europie”.

Celem serii Sygnały jest przedstawienie kwestii dotyczących ochrony środowiska w sposób przystępny, ilustrując powiązania między działalnością człowieka a środowiskiem konkretnymi przykładami. Tegoroczna edycja poświęcona jest zagadnieniom jakości naszego życia w kontekście ekologicznej, tzw. zielonej, gospodarki. Czy dobrobyt i ochrona środowiska idą w parze? Czy są granice eksploatacji zasobów? Co wpływa na nasze wybory podczas zakupów? Jak zmniejszyć ilość odpadów i czy można na nie spojrzeć jak na zasoby do wykorzystania? Czy zaśmiecanie mórz ma wpływ na nasze zdrowie? Co czyni miasto „zielonym”? Co oznacza pojęcie circular economy? Czy ceny towarów i usług obejmują koszty korzystania z zasobów naturalnych albo koszty zanieczyszczeń powstających podczas produkcji i konsumpcji? Jak przekształcać naszą gospodarkę, by zapewnić dobrą jakość życia przyszłym pokoleniom? To tylko kilka z pytań, na które autorzy starają się odpowiedzieć, skłaniając czytelnika do rozważań nad pojęciem dobrobytu oraz nad wartością środowiska i działaniami, jakie mógłby podjąć na rzecz jego ochrony.

Polska wersja Sygnałów 2014 dostępna jest pod adresem: www.eea.europa.eu/pl/publications/sygnaly-eea-2014-jakosc-naszego. Weryfikację tłumaczenia na język polski wykonano w Departamencie Monitoringu i Informacji o Środowisku GIOŚ.

Źródło: www.gios.gov.pl, stan z dnia 2 września 2014 r.

Data publikacji: 2 września 2014 r.