Pytanie
Pracownik zatrudniony u pracodawcy na umowę zlecenia jest studentem, który 14 maja 2013 r. ukończył 26 lat. W Niemczech jest zatrudniony na umowę o pracę (umowę najemną) i tam też płaci składki na ZUS, składkę na ubezpieczenie społeczne i podatek.
Do tej pory pracodawca nie odprowadzał składek ZUS, ponieważ posiadał status studenta. Czy od 15 maja 2013 r. należy go zgłosić do ubezpieczeń społecznych i NFZ?
Pracownik w chwili obecnej mieszka na terytorium Polski.
Czy wartość wykazana na rachunku powinna być za okres od 1 do 14 maja 2013 r. nieoskładkowana, a za okres od 15 do 31 maja 2013 r. powinna być oskładkowana?