Pytanie
Osoba prowadząca działalność gospodarczą (warsztat samochodowy) opłaca pełny ZUS.
Czy w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy zlecenia z wynagrodzeniem 1600 zł brutto (generalny remont budynku - siedziby firmy) może zrezygnować z płacenia składek ZUS z działalności, a płatnikiem jego składek stanie się zleceniodawca?
Czy w związku z tym, że pierwszy tytuł liczy się do ubezpieczenia możliwa jest sytuacja, w której osoba ta zawiesza swoją działalność (np. na okres tygodnia) zleceniodawca zatrudnia ją na umowę zlecenia, rejestrując do wszystkich składek, po czym działalność zostaje wznowiona już tylko ze składką na ubezpieczenie zdrowotne?