Pytanie
Firma X prowadzi biuro handlowe i zajmuje się internetową sprzedażą materiałów eksploatacyjnych do drukarek – tusze i tonery - głównie jednostkom publicznym. Firma zobowiązała się do odbioru przez Internet zużytych tuszy i tonerów oraz przekazywania ich do utylizacji. Proces odbywa się w następujący sposób: zleca się firmie spedycyjnej odbiór zużytych odpadów tonerów i tuszy (paczka przyjeżdża) od ww. jednostek, następuje magazynowanie do czasu zebrania większej ilości, następnie odpady przekazywane są dalej (paczka odjeżdża) poprzez firmę spedycyjną do firmy zajmującej się utylizacją odpadów.
Czy i jakie zezwolenie od starosty powinna uzyskać firma X jako pośrednicząca internetowo w przekazywaniu odpadów od klienta oddającego odpad do firmy utylizacyjnej?
Czy można wydać zezwolenie na zbieranie odpadów w biurze handlowym (zbieranie przez Internet)?