Pytanie
Jakie zezwolenia powinien posiadać przedsiębiorca, który produkuje brykiet z trocin w przedstawionej sytuacji?
Przedsiębiorca produkuje brykiet z trocin, po części ze swojego zakładu a po części pozyskanej z innych firm.
Jeżeli wystąpi do marszałka o uznanie swoich trocin z tartaku za produkt uboczny, to co w przypadku pozostałej pozyskiwanej od innych firm, które nie wystąpiły o uzyskanie dla trocin statusu produktu ubocznego?
Czy wtedy następuje zbieranie odpadów i ich przetwarzanie?
Czy wówczas przedsiębiorca produkujący brykiet musi posiadać zezwolenie na zbieranie odpadów?