Pytanie
Z końcem marca 2013 r. podatnik zakończył działalność gospodarczą, która prowadził 10 lat (działalność jednoosobowa, w trakcie której nie miał umowy o pracę i nie osiągał innych dochodów). Od kwietnia do września 2013 r. zatrudniony był na umowę o pracę, od października 2013 r. do końca roku 2013 był zarejestrowany w urzędzie pracy, pobierając zasiłek dla bezrobotnych.
Jaki rodzaj deklaracji tytułem zeznania podatkowego PIT ma złożyć podatnik za 2013 r., PIT-36, czy PIT-37 czy też odrębnie za okres działalności PIT-36, a za resztę okresu PIT-37?
Czy w zeznaniu mam prawo odliczyć składkę zdrowotną zarówno za okres działalności jak i i stosunku pracy?
Podatnik ma nierozliczoną ulgę w podatku, z tytułu zatrudniania w okresie działalność pracowników młodocianych oraz nierozliczoną ulgę z tytułu remontów własnego mienia (kwoty ulg ze względu na swoja wielkość, nie znalazły pokrycia w minionych okresach w kwotach wyliczanego podatku).
Czy te ulgi będzie mógł rozliczać nadal za 2013 r. i przypuszczalnie za okresy przyszłe?