Pytanie
Jakie zasady w zakresie organizacji czasu pracy występują w odniesieniu do pracownika zatrudnionego na stanowisku głównego księgowego w jednostce budżetowej zaliczanej do korpusu służby cywilnej?
Osoba ta jest kierownikiem jednego z działów jednostki. Z reguły główny księgowy traktowany jest jako osoba zarządzająca zakładem w imieniu pracodawcy. W odniesieniu do takiej osoby nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy (jedynie ewidencja takich nieobecności jak czas choroby czy urlop wypoczynkowy).
Jak uregulować kwestię np. późniejszych przyjść do pracy lub wcześniejszych wyjść, które główny księgowy traktuje jako rekompensatę za przepracowane godziny nadliczbowe?
Główny księgowy nie prowadzi szczegółowej ewidencji czasu pracy, a czas wolny "odbiera" w sposób szacunkowy z zachowaniem dbałości o terminowe wykonywanie swoich zadań. O pracy w godzinach nadliczbowych samodzielnie decyduje główny księgowy kierując się bieżącymi potrzebami.