Pytanie
Osoba fizyczna niebędąca pracownikiem pobiera w spółce wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie art. 13 pkt 7 PIT.
W jakiej wysokości należy obliczyć podatek?
Czy stosuje się koszty uzyskania przychodu (w jakiej wysokości)?
Czy taka osoba może złożyć wniosek o stosowanie wyższego podatku?
Czy takie oświadczenie można złożyć w każdym momencie?
Od kiedy należy stosować wyższy podatek?
Osoba będąca pracownikiem pobiera wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę.
Czy może złożyć w ciągu roku taki wniosek?
Osoba będąca pracownikiem pobiera wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę złożyła w styczniu taki wniosek do wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, oprócz tego otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu.
Czy może w ciągu roku złożyć taki wniosek?
Czy do tego wynagrodzenia należy stosować koszty uzyskania przychodu?